De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. De warme zomerdagen en lange avonden liggen alweer achter ons. De natuur spiegelt heel mooi hoe we zelf  in het leven staan. De zomer is een periode waarin we graag naar buiten gaan, onszelf laten zien en ‘opbloeien’. We staan vol in het leven.

De herfst vormt vervolgens een periode van transformatie. De natuur spiegelt ons de levenslessen voor deze periode. Het is tijd om de oogst te bekijken. Wat heeft afgelopen periode je opgeleverd? Wat heb je gedaan en met welke resultaten? Het is tijd om je wat meer terug te trekken, tijd alleen door te brengen en met aandacht te reflecteren. Zo krijg je helder waar je nu staat en wat je de rest van het jaar met je mee zou willen nemen. De herfst creëert ook ruimte om los te laten. Los te laten wat niet meer dient, zoals ook de bomen als vanzelf hun bladeren verliezen.

In dit artikel geef ik je tips hoe je de energie en kwaliteiten van de herfst kunt benutten.

Reflecteren op de oogst

Neem de tijd om voor jezelf terug te kijken op de afgelopen maanden. Waar ben je mee bezig geweest? Welke thema’s, doelen of dromen hebben je bezig gehouden? Bekijk alle verschillende aspecten van je leven: relaties, werk, financiën, je fysieke en emotionele gesteldheid.

Het kan best zijn dat slechts een aantal gebieden al je aandacht hebben opgeslokt. Ook als dat het geval is, sta je toch stil bij de andere gebieden. Hoe zien die er nu uit? Misschien weet je nog wel hoe je dit jaar begon, welke (goede) voornemens je meenam. Heb je deze intenties meegenomen de afgelopen maanden, of waren er andere zaken die je aandacht en energie vroegen?

Wees daarin mild naar jezelf. Je kunt nooit floreren op alle gebieden gelijktijdig. Tijd is beperkt en focussen op het ene gebied kan betekenen dat je een ander gebied minder aandacht kunt geven.

Geniet van de oogst

Als mens zijn we vaak geneigd om vooral stil te staan bij de dingen die ons niet zijn gelukt, de zaadjes die niet zijn ontkiemd. Neem daarin ook een voorbeeld aan de natuur. Iedereen met groene vingers weet dat niet alles tot bloei komt. Het is waardevol om door middel van reflectie na te gaan waarom het ene zaadje wel en het andere zaadje niet tot bloei is gekomen. Misschien heb je er simpelweg te weinig aandacht aan geschonken, maar het kan ook zijn dat het zaadje niet levensvatbaar was. Hang er verder geen oordeel aan en erken jezelf voor het werk dat je wel hebt geleverd. Sta stil bij de groei die je hebt doorgemaakt, bij de stappen die je hebt gezet. Vier je successen, hoe klein ook. Beloon jezelf voor je tijd, moeite en energie. Durf trots te zijn op dat wat jij hebt laten ontkiemen, in jezelf of in de wereld.

Laat los wat losgelaten mag worden

Nadat je jouw oogst hebt bekeken en hebt gevierd, is het tijd om te bepalen wat je los zou willen laten. Loslaten wil niet direct zeggen dat je een droom aan de wilgen hangt, het kan zijn dat je de droom anders invult, of iets anders op dit moment prioriteit geeft. Loslaten heeft vaak veel meer te maken met het afstappen van een bepaalde overtuiging, angst of gedachte.

Loslaten is zo makkelijk nog niet. Door iets los te willen laten, zijn we vaak geneigd om het onbedoeld nog steviger vast te pakken. In meditatie is daar een mooi voorbeeld van. Waarschijnlijk denk je nooit aan een roze olifant, maar als je gedurende de meditatie niet aan een roze olifant mag denken, is de kans groot dat je aan niets anders denkt. Dat gebeurt ook vaak met loslaten. Door iets achter je te laten, kun je soms krampachtig reageren, continu bezig zijn met iets wegduwen. Op deze manier schenk je er alleen maar meer aandacht aan waardoor het in je leven blijft (komen). Probeer berusting te vinden in het proces van loslaten. Weet dat het er is, maar schenk er verder geen (onnodige) aandacht aan. Dat wat je aandacht geeft dat groeit.

Realiseer je dat ‘loslaten’ en ‘vergeten’ twee verschillende dingen zijn. Bomen laten hun bladeren vallen, omdat ze op dat moment niet nodig zijn. Op de grond verteren de bladeren en vormen ze voeding voor de boom waar ze eerder vanaf zijn gevallen. Datzelfde gebeurt met zaden: in de lente kunnen deze ontkiemen. Door nu berusting te vinden in het loslaten, geef je jezelf de ruimte om rust te vinden en jezelf te voeden, op te laden, zodat je op een later moment weer kunt floreren.

Meer weten over loslaten

De podcast die ik opnam met Jan Geurtz gaat over omgaan met lijden, een vorm van loslaten. Met Resi Lankester sprak ik over de rol die yoga kan spelen in het proces van loslaten en in de podcast met ademcoach Eric Coenen deelt hij ademoefeningen die het proces van loslaten ondersteunen.

Ook het beoefenen van yoga kan je helpen bij het loslaten van fysieke, emotionele en mentale spanningen. Op YouTube zijn verschillende (korte) lessen te vinden.