kinder yoga

Jong geleerd is oud gedaan. Wanneer kinderen al op jonge leeftijd leren om goed voor hun lichaam te zorgen, zullen ze hier een gewoonte van maken. Kinderyoga maakt kinderen bewust van hun eigen lichaam en de bijbehorende fysieke mogelijkheden en grenzen.

Een correcte lichaamshouding geeft een leven lang plezier

Kinderen zitten nog in de groei en dat betekent dat hun lichaam voor een deel uit kraakbeen bestaat. Zo rond de puberteit zal het grootste deel van dit kraakbeen verbenen en daarmee wordt het skelet voor het volwassen bestaan gevormd. Wanneer kinderen een verkeerde lichaamshouding aannemen, zal het skelet zich hiernaar gaan vormen. Uiteraard heeft dit ook invloed op de manier waarop spieren worden gebruikt en belast. Het gevolg is een verkeerde lichaamshouding als volwassene met alle (pijnlijke) gevolgen van dien. In kinderyoga worden kinderen zich bewust gemaakt van hun lichaamshouding, zodat ze deze gezonde houding eigen maken. Daarnaast wordt actief met de spieren gewerkt, zodat deze sterk en flexibel blijven.

Een bewuste ademhaling

Een belangrijk onderdeel van yoga is de ademhaling. De longen van kinderen zijn nog niet volgroeit en de ademhaling van een kind zal dan ook sneller zijn dan die van een volwassene. Daar is niets mis mee en daar wordt in een les dan ook niet aan gesleuteld. Wel leren kinderen dat hun adem veel effect kan hebben op hun gemoedstoestand. Met op hun lichaam afgestemde oefeningen leren kinderen hun adem te gebruiken voor ontspanning of inspanning. Zo ontdekken kinderen op speelse wijze dat focussen op de adem een meditatief effect heeft.

Lichaamsbewustzijn voor een ontspannen lijf

Tijdens een les kinderyoga zal afwisselend worden gewerkt met inspanning en ontspanning. Dit creëert lichaamsbewustzijn. Iemand die zich bewust is van zijn lichaam, zal spanningen eerder opmerken en is in staat op hier bewust naar te handelen. Wanneer kinderen dit al leren, hebben ze daar nu en in de toekomst profijt van.

Angsten, spanning en stress nemen af

Emoties hebben invloed op het fysieke lichaam. Iemand die zich gelukkig voelt, zal fysiek meer ontspanning ervaren dan iemand die angstig of gespannen is. Ook bij kinderen werkt dit op deze manier. In kinderyoga wordt aandacht geschonken aan de fysieke gevolgen van angsten, spanningen en stress. Daarnaast worden kinderen uitgenodigd om de oorzaken hiervan te onderzoeken. Ze leren om angst- en stressprikkels te herkennen en leren hiermee om te gaan.

Ook jouw zoon/dochter kan de effecten van kinderyoga ervaren

Je zoon/dochter is meer dan welkom om deel te nemen aan een les kinderyoga in Rijswijk. Voor kinderyoga op een feestje, op school of een kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang, kan contact met mij worden opgenomen.