Algemene voorwaarden online sessies somatic work

Let op! Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

1: Aansprakelijkheid

 1. Sessies zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekten en chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
 2. Bent u onder behandeling van een arts/therapeut/specialist of gebruikt u medicatie dan is het verstandig om bij deze arts/therapeut/specialist na te vragen of deelname aan de sessies bij Everything is Om wenselijk is in uw situatie.
 3. Everything is Om is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiele en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de sessies. De sessies die worden aangeboden, zijn geen medische/psychische behandelingen.
 4. Deelname aan sessies van Everything is Om is geheel op eigen risico.

2: Aanmelden

 1. Aanmelden kan per mail (sabrina@everything-is-om.nl) of via het contactformulier op deze website.
 2. Na aanmelding heeft u 72 uur de tijd om de betaling te voldoen. Pas na betaling is je plek gereserveerd.
 3. Wanneer de betaaltermijn is verstreken, vervalt automatisch en zonder bericht, je aanmelding.

3: Betaling

 1. De tarieven zijn inclusief btw.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 72 uur na het ontvangen van de factuur.

3: Annulering

Na inschrijving treedt de wettelijke regeling in werking:

 1. Bij Annuleren binnen twee weken voorafgaand aan de start van de eerste sessie betaalt de deelnemer 100% van de totale kosten.
 2. Bij annulering tussen twee en vier weken voorafgaand aan de eerste sessie betaalt de deelnemer 50% van de totale kosten.
 3. Bij annulering meer dan vier weken voorafgaand aan de eerste betaalt de deelnemer 25% van de totale kosten
 4. Reserveringen kunnen in overleg met Everything is Om worden overgedragen aan een ander.
 5. Mochten er onvoldoende aanmeldingen zijn of mocht Everything is Om onverhoopt niet in staat zijn om de sessies te geven dan zal de deelnemer hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Er vindt volledige restitutie plaats.

Algemene voorwaarden bodywork 

Let op! Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Wanneer u een afspraak maakt bij Everything is Om, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

1: Aansprakelijkheid

 1. Behandelingen zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekten en chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
 2. Bent u onder behandeling van een arts/therapeut/specialist of gebruikt u medicatie dan is het verstandig om bij deze arts/therapeut/specialist na te vragen of behandeling bij Everything is Om wenselijk is in uw situatie.
 3. Everything is Om is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiele en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de behandeling. De behandelingen die worden aangeboden, zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen door Everything is Om is dit geheel op eigen risico.

2: Afspraak maken

 1. Behandelingen zijn op afspraak. Deze kunnen gemaakt worden per mail, Whatsapp, Instagram of via het contactformulier op de website.
 2. Na het maken van de afspraak heeft u 72 uur de tijd om de betaling te voldoen. Pas na betaling is de afspraak definitief.
 3. Wanneer de betaaltermijn is verstreken, vervalt automatisch en zonder bericht, uw afspraak.

3: Betaling

 1. De tarieven voor behandelingen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders aan u wordt gecommuniceerd.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 72 uur na het maken van een afspraak.
 3. Betalingen vinden plaats via een betaalverzoekje of bankoverschrijving. Contant betalen is niet mogelijk.

3: Annulering

 1. Afspraken kunnen tot 72 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering vindt restitutie plaats binnen 72 uur.
 2. Afspraken die korter dan 72 uur voor aanvang worden afgezegd of waarbij u niet verschijnt (no show) worden volledig in rekening gebracht.
 3. Het verplaatsen van een afspraak is kosteloos mogelijk tot 72 uur voor aanvang. Hierna vervalt deze mogelijkheid.
 4. Afspraken kunnen te alle tijden worden overgedragen aan een ander. Everything is Om wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 5. Annuleren kan per mail, Whatsapp, Instagram of via het contactformulier op de website.
 6. Mocht Everything is Om niet in de gelegenheid zijn om de gemaakte afspraak na te komen dan zal de cliënt hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. De behandeling kan worden verplaatst of geannuleerd.

Algemene voorwaarden privélessen yoga/pilates/kinderyoga

Let op! Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Wanneer u een afspraak maakt bij Everything is Om, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

1: Aansprakelijkheid

 1. Lessen zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekten en chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
 2. Bent u onder behandeling van een arts/therapeut/specialist of gebruikt u medicatie dan is het verstandig om bij deze arts/therapeut/specialist na te vragen of lessen bij Everything is Om wenselijk zijn in uw situatie.
 3. Everything is Om is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiele en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de lessen. De lessen die worden aangeboden, zijn geen medische behandelingen. Deelname bij Everything is Om is geheel op eigen risico.

2: Afspraak maken

 1. Lessen zijn op afspraak. Deze kunnen gemaakt worden per mail, Whatsapp, Instagram of via het contactformulier op de website.
 2. Na het maken van de afspraak heeft u 72 uur de tijd om de betaling te voldoen. Pas na betaling is de afspraak definitief.
 3. Wanneer de betaaltermijn is verstreken, vervalt automatisch en zonder bericht, uw les.

3: Betaling

 1. De tarieven voor lessen zijn inclusief 9% of 21% btw, tenzij anders aan u wordt gecommuniceerd.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 72 uur na het maken van een afspraak.
 3. Betalingen vinden plaats via een betaalverzoekje of bankoverschrijving. Contant betalen is niet mogelijk.

3: Annulering

 1. Lessen kunnen tot 72 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering vindt restitutie plaats binnen 72 uur.
 2. Lessen die korter dan 72 uur voor aanvang worden afgezegd of waarbij u niet verschijnt (no show) worden volledig in rekening gebracht.
 3. Het verplaatsen van een les is kosteloos mogelijk tot 72 uur voor aanvang. Hierna vervalt deze mogelijkheid.
 4. Lessen kunnen te alle tijden worden overgedragen aan een ander. Everything is Om wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 5. Annuleren kan per mail, Whatsapp, Instagram of via het contactformulier op de website.
 6. Mocht Everything is Om niet in de gelegenheid zijn om de gemaakte les na te komen dan zal de cliënt hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. De behandeling kan worden verplaatst of geannuleerd.

Algemene voorwaarden vrouwencirkels & workshops (online en offline)

Let op! Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

1: Aansprakelijkheid

 1. Sessies zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekten en chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
 2. Bent u onder behandeling van een arts/therapeut/specialist of gebruikt u medicatie dan is het verstandig om bij deze arts/therapeut/specialist na te vragen of deelname aan de sessie bij Everything is Om wenselijk is in uw situatie.
 3. Everything is Om is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiele en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de sessie. De sessies die worden aangeboden, zijn geen medische/psychische behandelingen. Deelname aan sessies van Everything is Om is dit geheel op eigen risico.

2: Aanmelden

 1. Aanmelden voor een (online) vrouwencirkel of (online) workshop kan via Whatsapp, mail, het contactformulier op deze website of via social media.
 2. Na het maken van de afspraak heeft u 72 uur de tijd om de betaling te voldoen. Pas na betaling is je plek gereserveerd.
 3. Wanneer de betaaltermijn is verstreken, vervalt automatisch en zonder bericht, je reservering.

3: Betaling

 1. De tarieven zijn inclusief 21% btw, tenzij anders aan u wordt gecommuniceerd.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 72 uur na het maken van een reservering.
 3. Betalingen vinden plaats via een betaalverzoekje of bankoverschrijving. Contant betalen is niet mogelijk.

3: Annulering

 1. Reserveringen kunnen tot 7 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering vindt restitutie plaats binnen 72 uur.
 2. Reserveringen die korter dan 7 dagen voor aanvang worden afgezegd of waarbij u niet verschijnt (no show) worden volledig in rekening gebracht.
 3. Reserveringen kunnen te alle tijden worden overgedragen aan een ander. Everything is Om wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 4. Annuleren kan per mail, Whatsapp, Instagram of via het contactformulier op de website.
 5. Mocht Everything is Om niet in de gelegenheid zijn om de gemaakte afspraak na te komen dan zal de cliënt hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. De reservering kan worden verplaatst of geannuleerd.