Hoewel je ouder en volwassener wordt naarmate de jaren verstrijken, blijft er in je altijd een stuk kind voortleven. Dit is je innerlijke kind. In dit artikel leg ik je uit wat wordt verstaan onder deze term en welke invloed je innerlijk kind heeft op je bestaan als volwassene.

Onvervulde behoeften vragen om aandacht

Als kind was het lastig om je behoeften te verwoorden. Hierdoor hebben je ouders je niet (altijd) kunnen geven wat je nodig had. Het kan ook zijn geweest dat het voor jouw ouder(s) niet mogelijk was om jouw behoeften te vervullen. In je kindertijd was het je natuur om je aan te passen aan je leefomgeving zodat er zo goed mogelijk aan jouw behoeften werd voldaan. Hoe er in je jeugd op jou is gereageerd, is bepalend geweest voor gedragspatronen die je ook nu nog gebruikt.

Jouw innerlijk kind is de jongere versie van jezelf

Als kind was het noodzakelijk om je gedrag aan te passen aan je leefomgeving. De gedragspatronen die hieruit zijn voortgekomen, dienen je vaak niet meer als volwassene. Door je gedrag aan te passen, ga je voorbij aan je eigen behoeften. Na verloop van tijd zal dit onrust en onvrede creëren.

Behoeften, wensen en gevoelens die in je jeugd geen plaats hebben gehad, werken door in je volwassenheid. Onbewust ben je nog steeds opzoek naar invulling van de behoeften van vroeger.

Het innerlijk kind ontwaakt in moeilijke situaties

Je onderbewustzijn heeft veel informatie uit je jeugd opgeslagen. Het limbisch brein is verantwoordelijk voor het opslaan van moeilijke en traumatische herinneringen. Wanneer je in een lastige situatie terecht komt, kunnen herinneringen opgeslagen in het limbisch brein worden getriggerd. Wanneer dit gebeurt neemt je innerlijk kind het van je over. Je volwassen denkvermogen verschuift naar de achtergrond en je reageert vanuit de onvervulde behoeften vanuit je jeugd.

De invloed van het innerlijk kind op relaties 

Met Hannah Cuppen ging ik in gesprek over de liefdesbange dans tussen verlatingsangst en bindingsangst. Beide angsten ontstaan in de jeugd en zijn het gevolg van een bepaald hechtingspatroon. In een podcast en blog leer je hier meer over.