Verschillen tussen yoga en Pilates – zijn die er eigenlijk wel en zo ja, waar zitten die dan in? Steeds vaker krijg ik de vraag wat het verschil is tussen yoga en Pilates. Een goede vraag, want er zijn overduidelijk een aantal grote overeenkomsten. De houdingen en bewegingen lijken op elkaar, de ademhaling speelt een belangrijke rol en de lessen hebben een rustig karakter. Niet zo gek ook, want de grondlegger van Pilates, Joseph Pilates, heeft zich bij het ontwikkelen van zijn methodiek laten inspireren door yoga.

Ondanks alle overeenkomsten, zie ik beiden toch als twee totaal verschillende manieren van bewegen. In deze blog zoom ik in op de 3 grootste verschillen.

1. Pilates is puur een bewegingsmethodiek, yoga is (veel) meer dan dat

In Pilates focus je vooral op het ontwikkelen van spierkracht, het versoepelen van je lichaam en het verbeteren van je lichaamshouding. Omdat de houdingen bewust worden opgebouwd en het tempo laag ligt, kan een les Pilates een meditatief effect hebben en stress verminderen. De houdingen en het juist gebruiken van je lichaam vragen zo’n grote focus dat je eigenlijk wel als vanzelf uit je hoofd in je lijf moet komen. Dit is een leuk neveneffect, maar geen doel. Spirituele ontwikkeling staat los van Pilates.

Yoga bestaat uit meer dan alleen de houdingen. Er is daarnaast veel aandacht voor meditatie AANVULLEN.

2. Ontwikkel een krachtige core met Pilates en focus in yoga op je volledige lichaam

Hoewel de beoefening van yoga absoluut niet als doel heeft om leniger te worden, is het opbouwen van meer flexibiliteit wel een bijkomend effect. In een goede yogales worden alle verschillende delen van het lichaam aangesproken. Je werkt zo langzaam toe naar een sterker en flexibeler lichaam.

In Pilates wordt flexibiliteit in veel mindere mate gestimuleerd. Het doel van Pilates is krachtopbouw en het verbeteren van de lichaamshouding. Flexibiliteit speelt daar maar een kleine rol in. De oefeningen zijn met name gericht op versterken van de buik-, rug- en beenspieren. Voor de andere spiergroepen is veel minder aandacht.

3. In yoga en Pilates gebruik je de adem op een andere manier

In Pilates wordt bewust gebruik gemaakt van de ademhaling zodat deze gekoppeld kan worden aan spiercontracties, aan het aanspannen van spieren. Op deze manier kun je optimaal gebruik maken van de samenwerking tussen alle verschillende spiergroepen. Daarnaast wordt de adem gebruikt om ervoor te zorgen dat het hele lichaam genoeg zuurstof krijgt. Kortom, de adem biedt ondersteuning aan de oefeningen.

In yoga speelt de adem meerdere rollen. De adem kan gebruikt worden als meditatieobject, maar kan ook worden gebruikt om de ademhalingsspieren te versterken. De adem kan worden gebruikt voor het stimuleren van de levensenergie, het verlagen van stress en het ondersteunen van de houdingen. Er zijn talloze ademtechnieken die elk weer een eigen doel hebben.

De werkelijke verschillen tussen yoga en Pilates kun je eigenlijk alleen zelf ervaren. Voel je daarom welkom in Rijswijk om eens een les te ervaren: elke dinsdag van 9.00-10.15 uur Pilates en elke vrijdag van 9.00-10.15 uur Mindful Yoga.

Weet daarnaast dat je niet hoeft te kiezen tussen yoga en Pilates. Een gezond lichaam is zowel sterk als flexibel. Pilates en yoga kunnen elkaar daarin fantastisch ondersteunen.